Ahead of Print

Original Research

Effective Outcome of HBOT as an Adjuvant Therapy in Patients Diagnosed with COVID-19 in a Tertiary Care Hospital – A Preliminary Study

Thiruppathy Palaniappan, Asif Shaikh, Navamani Kirthika

Occupational Stress and Quality of Life among Health Professionals during the COVID-19 Pandemic

Efstratios Vamvakas1, Ioanna Kontogeorgou1, Aggeliki Ntaountaki1, Georgia Karkouli1, Eleni Pisimisi1, Eirini Karampekiou1, Efstathios Politis1, Iordana Moskofi1, Dimitrios Konitopoulos1, Eleni Dokoutsidou2, Maria Grigoropoulou3, Maria Theodorakopoulou1, Apostolos Armaganidis1,4